Project Description

  • Administració dels sistemes informàtics.
  • Digitalització de les aules.
  • Manteniment dels equips.
  • Assistència individualitzada.