Project Description

  • Automatització de processos
  • Documentació Fundació Tripartita
  • PHP, XML, HTML, CSS
  • Presentació PowerPoint