Projectes

Aquí podreu veure tots els projectes als quals he pogut participar.

 • Informàtica
  • Programació
  • Sistemes
 • Multimèdia
  • Audiovisuals
  • Animació 2D/3D
 • Adiministració